Uw woonhuis en opstallen gewoon goed verzekerd

Algemene informatie over deze verzekering


Wilt u in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van deze verzekering zijn? Bekijk dan onderstaande Verzekeringskaart! Hierop kunt u gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. 

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als je huis leeg staat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is en als u gaat verbouwen of aanbouwen​.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

LET OP: aan deze algemene verzekeringskaart kunt u geen rechten ontlenen.

Iedere verzekeringsmaatschappij hanteert eigen verzekeringskaarten die dus kunnen afwijken! Wilt u precies weten waarvoor u verzekerd bent, dan moet u de polisvoorwaarden lezen! LET OP: er zijn ook polissen die een Beperkte dekking bieden of zelfs alleen maar een brand-dekking!

Wat is een opstalverzekering All Risk?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, bliksem of een botsing.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Onder het woonhuis vallen ook de bijgebouwen, schuurtjes, garages en carports, antennes, zonweringen en rolluiken, zonnepanelen, zwembaden en jacuzzi’s, centrale verwarmingsinstallaties, fundamenten, terreinafscheidingen.

Glas

Glasbreuk aan de ruiten van de woning is vaak gewoon meeverzekerd.

Tuin

Schade aan de tuin valt niet onder de opstalverzekering. Bij de meeste verzekeraars valt deze schade onder de inboedelverzekering.

Verbouwing en leegstand

Bent u bezig met een aanbouw of verbouwing van uw woonhuis? Dan verzekeren verzekeraars ook de spullen die blijvend in uw woonhuis worden geplaatst. Bij diefstal moeten er wel sporen van braak zijn. Verzekeraars verzekeren geen schade aan glas tijdens aan- en verbouw en leegstand. U bent verplicht om te vertellen dat uw huis leegstaat. U leest in de polisvoorwaarden wat er allemaal wel en niet verzekerd is. De polisvoorwaarden zijn uiteindelijk leidend.

Wanneer keren verzekeraars niet uit?

Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid of als in u huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.

Vandalisme

Verzekeraars vergoeden in de regel schade door vandalisme aan uw woning.

Let op!

Verzekeraars vergoeden niet altijd schade die ontstaat door water of neerslag. In de polisvoorwaarden leest u wanneer verzekeraars dat wel en niet doen. Of bel hierover met ons kantoor: 06 23 66 66 00.

Keuze: saneringskosten

Soms raakt de lucht, grond of water onder en om uw huis verontreinigd door een verzekerde gebeurtenis. Als dit opgeruimd moet worden, dan moet u deze (sanerings)kosten zelf betalen, tenzij u dit aanvullend meeverzekert. Saneringskosten zijn kosten die gemaakt moeten worden om een verontreiniging op te ruimen. Onder deze kosten vallen kosten van onderzoek, reinigen, opruimen, opslaan, vernietigen en/of vervangen van de grond, (grond)water en/of oppervlaktewater, en de kosten om de verontreiniging te isoleren.

Verzekerd bedrag

Bij veel verzekeraars hoeft u niet zelf een verzekerd bedrag op te geven. Er staat dan ook geen verzekerd bedrag op uw polisblad. Verzekeraars vergoeden de herbouwwaarde. Als u uw woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden verzekeraars de verkoopwaarde of de sloopwaarde. Verzekeraars vergoeden in de regel de nieuwwaarde van inbouwapparatuur of toestellen zoals de cv-ketel. Als deze minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde dan vergoeden verzekeraars de dagwaarde. Check de voorwaarden en de afschrijvingslijst of vraag advies aan ons kantoor.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door de expert van de verzekeraar? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. De kosten van uw eigen expert zullen verzekeraars vergoeden voor zover dit redelijk is. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op: 06 23 66 66 00.

Eigen risico

U kiest zelf uw eigen risico. Voor storm € 0,00 of € 325,00. Voor overige schades € 0,00, € 100,00 of € 500,00. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie.

Af­slui­ten, wij­zi­gen en stop­pen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.

Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan PF Advies | Financieel Zeker. Stuur een e-mail naar leopapen@financieel-zeker.nl. Of bel met 06 23 66 66 00!

Een veilig huis, in een veilige wijk, een veilig gevoel

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW. Indien uw woning voldoet aan het Politiekeurmerk, bieden veel maatschappijen een premiekorting.

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Maak hier een afspraak!

 

Vraag bij PF Advies | Financieel Zeker om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!